London

Ovaj displej dimenzija 4 x 3 metra komunicira sa automobilima i javnim saobraćajem koji ulicom Kneza Miloša idu u smeru Mostarske petlje. Pored toga, njegova pozicija u odnosu na Kralja Milana je skoro paralelna, pa ga mogu videti učesnici saobraćaja ali prevashodno pešaci koji se kreću tom ulicom ka Slaviji ili ka Terazijama - put ulice Kneza Mihajla, što i dalje čini najfrekventniju pešačku rutu u Beogradu.


Lokacije