Kirovljeva B.Brdo 2

Na samom silasku sa Banovog brda, na ukrštanju Kirovljeve i Lješke ulice nalazi se ovaj dvostrani displej u dimenziji 4,5m x 2,5m.

Reklamni medij je postavljen upravno na Kirovljevu ulicu i kao takav se svojim licem br2 obraća saobraćaju koji iz pravca Požeške ulice i Banovog brda spušta prema Adi Ciganliji i centru grada.


Lokacije