Šest kaplara 1

Na razdelnom ostrvu bulevara Mihajla Pupina, u visini McDonalds-a postavljen je dvostrani displej čija su oba lica dimenzija 4,5 x 2,5 metra.

Postavljeno upravno na pravac kretanja vozila, lice Šest Kaplara 1 se obraća svim korisnicima saobraćaja koji idu iz pravca centra grada u pravcu opštine Novi Beograd, Zemunu, autoputu... 

Jedna od najprometnijih saobraćajnica na Novom Beogradu, sa mnoštvom poslovnih objekata, kao i dvadesetčetvoročasovno radno vreme popularnog restorana brze hrane obezbeđuju visoku izloženost ove lokacije klijentima.


Lokacije