Gazela

Na mestu gde se autoput izdiže i prelazi u most “Gazela” postavljen je displej dimenzija 6 x 3 metra.

Objedinjujući sav saobraćaj koji se kreće autoputem bilo sa NBGD-a bilo iz pravca aerodroma, Novog Sada i Zagreba ka naseljima na desnoj obali Save ili čak i dalje ka jugu zemlje, ova pozicija je nezaobilazna.


Lokacije