Terazije Nušićeva

Postavljen u visini Nušićeve ulice, ovaj displej dimenzije 4,5 x 2,5 metra se obraća kako saobraćaju koji ide od Slavije u pravcu Trga Republike, tako i svim pešacima na širokim trotoarima Terazijskog platoa. Zahvaljujući pažljivo biranom položaju i velikom uglu gledanja od 150 stepeni, displej koji je direktno orijentisan ka hotelu Moskva i Terazijskoj česmi je vidljiv sa celog platoa.


Lokacije