Autokomanda 2

Postavljen u sam centar jedne od najvećih saobraćajnih petlji u Beogradu, ovaj trostrani displej, čije je svako lice dimenzija 6 x 3 metra, komunicira jednako sa svim učesnicima saobraćaja - automobilima, korisnicima usluga javnog prevoza u vozilima ali i pešacima na nemalom broju stajališta.

Obzirom da je ugao gledanja pojedinačnog displeja 150 stepeni, tri lica čine pokrivenost od 360 stepeni, što ovu lokaciju čini krunom DPCNetworks mreže.

Lice koje se obraća svima koji dolaze iz pravca Slavije, kao i stajališta kod Franša smo nazvali Autokomanda 2. 


Lokacije