Šest kaplara 2

Na razdelnom ostrvu bulevara Mihajla Pupina, u visini McDonalds-a postavljen je dvostrani displej čija su oba lica dimenzija 4,5 x 2,5 metra. 

Postavljeno upravno na pravac kretanja vozila, lice Šest Kaplara 2 se obraća svim korisnicima saobraćaja koji idu iz pravca opštine Novi Beograd, Zemuna, autoputa ka Brankovom mostu i dalje centru grada.

Jedna od najprometnijih saobraćajnica na Novom Beogradu, sa mnoštvom poslovnih objekata, kao i dvadesetčetvoročasovno radno vreme popularnog restorana brze hrane obezbeđuju visoku izloženost ove lokacije klijentima.


Lokacije