ETF

U Bul.Kralja Aleksandra, neposredno posle ukrštanja sa Ruzveltovom svoje mesto je nasla ova lokacija u dimenziji 4,5 x 2,5 metra.

Postavljena na obodu platoa "kod Vuka", uz sam Elektrotehnički fakultet ova se lokacija obraća celokupnom javnom i privatnom saobraćaju koji se sliva niz Bul. Kralja Aleksandra ka centru grada ili isključenjem u Ruzveltovu - ka naseljima na desnoj obali Dunava.


Lokacije