Pančevački put

Na samom silasku sa Pančevačkog mosta, razdvajanju za Vršac/Pančevo odnosno Zrenjanin/Borču, svoje mesto je našla ova lokacija u dimenziji 4,5 x 2,5m.

Stalna saobraćajna opterećenost ovog pravca, obzirom na veličinu naselja/gradova ka kojima saobraća, kao i okolina u kojoj nema ometanja od drugih vizuelnih sadržaja garantuju maksimalnu izloženost.


Lokacije