Savezni MUP 2

U ulici Kneza Miloša, koja je sigurno jedna od, ako ne i najprometnija ulica u starom delu grada, neposredno pred isključenje na Mostarsku petlju nalazi se ova dvostrana lokacija. Njena lica, dimenzija 4 x 3 metra su postavljena pod uglom, tako da ono koje nazivamo SMUP 2 pokriva sav saobraćaj koji dolazi samom ulicom Kneza Miloša i nastavlja ka Topčiderskoj zvezdi ali i onaj koji se isključuje na Gazelu i samu Mostarsku petlju.


Lokacije