Slavija

Kao jedna od centralnih gradskih pozicija, mesto za sastanke i nezaobilazna tačka u komunikaciji užurbanog gradskog jezgra ovo je pozicija na kojoj treba biti prisutan. Displej dimenzija 6 x 3 metra je postavljen na obod platoa omogućavajući svim pešacima ali i vozačima i korisnicima javnog prevoza da ga jasno i nesumnjivo primete, iz bilo kog pravca i uključenja u kružni tok.


Lokacije