Skate park 1

Lokacija Skate park se nalazi na samom silasku sa Brankovog mosta, u visini poligona za vožnju rolera i skate-ova a po kom je i dobila ime.Ova  lokacija je dvostrano orijentisana a oba njena displeja su dimenzije 6 x 3 m.

Nalazeći se na prometnoj “granici” između novog i starog dela Beograda, lice koje nazivamo Skate park 1 se obraća saobraćaju,biciklistima i pešacima koji se kreću  iz starog dela grada put NBGD-a i Zemuna.


Lokacije