Brankov most

Postavljen na mesto gde se Brankov most završava a počinje Brankova ulica, ovaj displej dimenzija 6 x 3 metra komunicira sa saobraćajem, biciklistima i pešacima koji iz pravca NBGD-a dolaze u centar grada. Dugački prilazni pravac Brankovog mosta i visina samog displeja omogućavaju dugu izloženost svima koji se tim pravcem kreću.


Lokacije