Sarajevska

Preko puta hotela Beograd, na mestu gde Sarajevska ulica postaje Balkanska svoje je mesto našao ovaj displej dimenzije 4 x 3 metra. Postavljen pod uglom od 45 stepeni na raskrsnicu sa Nemanjinom, on komunicira sa celokupnim saobraćajem i pešacima koji dolaze Sarajevskom iz pravca Mostarske petlje, kao i onima koji dolaze iz pravca Glavne Železničke stanice i idu put Slavije.

 


Lokacije