Šećerana 1

U visini skladišta Jugopetrola, na razdelnom ostrvu, postavljena je ova dvostrana lokacija.

Oba lica su dimenzije 4 x 3 metra. Postavljena upravno na smer kretanja, lice koje nazivamo Šećerana 1 se obraća saobraćaju koji dolazi od Mostarske petlje kao i vozila sa Mosta na Adi koja idu ka Banovom brdu, Čukarici, kao i dalje pored Ade Ciganlije ka Obrenovcu.


Lokacije