Šećerana 4

U visini stajališta javnog prevoza, na razdelnom ostrvu, postavljena je ova dvostrana lokacija čija su oba lica dimenzije 4,5 x 2,5 metra.

Postavljena upravno na smer kretanja, lice koje nazivamo Šećerana 4 se obraća saobraćaju koji ulazi u Beograd iz prigradskih opština (Obrenovac, Lazarevac) kao i saobraćaj koji se uliva iz Požeške ulice u Radničku i ide dalje ka Novom Beogradu ili centru grada. Takodje je izložena pogledima korisnika javnog prevoza na jednoj, u letnjim mesecima, od najprometnijih stajališta - Ada Ciganlija.


Lokacije