Kneza Miloša

Postavljena na jednom od najprometnijih gradskih bulevara, ova lokacija u dimenziji 4,5 x 2,5metra je prosto nezaobilazna.

Na mestu ukrštanja Kneza Miloša sa ulicama Kraljice Natalije i Masarikovom, ovu lokaciju vide svi pešaci kao i korisnici sopstvenog i javnog prevoza koji idu put centra grada ili dalje ka brojnim naseljima na desnoj obali Dunava.

Lista objekata koje dnevno posećuje veliki broj korisnika i koja garantuje frekventnost ove lokacije je dugačka.

Ističemo samo neke od njih -  infrastrukturni objekati kao što je EPS, sudovi, Palata Beograd, porodilište, javna parkirališta, vojne i ustanove Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada Republike Srbije...

Lokacije