SteCo Point

Nalazeći se na centralnoj poziciji unutrašnjeg prstena auto-puta kroz Beograd, ova lokacija se obraća saobraćaju koji se kreće ka Nišu, kao svim vozilima i sredstvima javnog prevoza koji povezuju Beogradska naselja sa desne strane reke Save. Neposredna blizina Hitne pomoći, mnogih bolnica, drugih važnih saobraćajnica ali i poznatog i popularnog odmarališta po kojoj je i dobila ime, obezbeđuju izuzetno visoku izloženost.


Lokacije